ALIQUAM REAL S.R.O.

Chci vyplatit zástavuChci půjčit se zástavouChci prodat nemovitostChci prodat pohledávkuChci zálohuChci investovatChci vlastni elektrarnu

 

 

FOTOVOLTAIKA

 

Chcete vyrábět elektřinu ze Slunce?

Chcete být nezávislí a šetřit přírodu i peníze?

Nechte si od nás navrhnout a postavit solární elektrárnu či ostrovní systém.

 

 

Umíme poradit, vybrat vhodné řešení a vše realizovat "na klíč".

 

Nabízíme kompletní servis, který začíná tvorbou studií Vašeho ideálního řešení, podání žádosti o připojení u distributora, projekt až po realizaci a následný záruční i pozáruční servis. Kvalitu našich produktů deklarujeme celou řadou certifikátů.

Při stanovení správné velikosti elektrárny velmi záleží, jaké jsou vaše primární požadavky - jestli je hlavní požadavek "dostat na střechu co nejvíc" nebo například "optimalizovat elektrárnu tak, aby co nejvíc vyráběla pro vlastní spotřebu objektu". V prvním případě je maximální velikost elektrárny dána velikostí střechy a od roku 2011 také faktickým legislativním omezením, které dovoluje instalaci pouze elektráren do velikosti 30kW.

V případě optimalizace elektrárny na efektivitu spotřeby v místě výroby (a tedy i na nejlepší návratnost investice) počítejte s tím, že čím větší bude výroba (a tedy velikost) elektrárny v poměru ke spotřebě objektu, tím menší procento z elektřiny vyrobené elektrárnou bude v místě využito (přebytek pak bude dodán do distribuční sítě). V reálné situaci závisí také na typu spotřeby objektu - optimální je stav, kdy hlavní spotřeba v objektu je vyžadována v průběhu dne (např. školy, výrobní haly, administrativní budovy).Trochu horší je to v případě rodinných domů, kdy je spotřeba směřována spíše do brzkých ranních a pozdních odpoledních a večerních hodin. Tuto bilanci vylepšují víkendy, topení (např. tepelné čerpadlo, přímotopy), které pracují i přes den a další "denní" spotřebiče (např. klimatizace, ohřev bazénu a pod.)..

Ideální sklon pevně instalovaných panelů v našich zeměpisných šířkách je okolo 33°.

Jde o kompromis mezi výtěžností elektrárny při sluníčku nízko nad horizontem (zimní období) a vysoko na obloze (letní období). I zde platí, žerozdíl v instalaci mírně odlišné od optimální polohy má pouze malý negativní vliv - při instalaci v rozmezí 10°- 60° je pokles výkonu do 10%. Při instalaci vodorovně je pokles cca 10%, při osazení panelů svisle (např. na fasádu) je pokles výkonu cca 25-30%.

Uvedené parametry platí pro panely vyrobené z krystalického křemíku. Panely amorfní mají obecně nižší účinnost, na druhé straně nejsou tak citlivé na potřebu přímého slunečního ozáření a např. při instalaci na svislou stěnu mohou při stejné ploše dodávat obdobný výkon jako poly- nebo monokrystalické panely.

Jak je také patrné z informací uvedených v tomto bodě, při optimalizaci fotovoltaického systému pro zimní podmínky (např. off-grid systémy využívané pro akumulaci energie) je optimální umístění panelů v poloze téměř svisle (= kolmo na paprsky ze slunce nacházejícího se nízko nad horizontem).

Na šikmé střeše počítejte, že potřebujete cca 7-8m2 na panely o výkonu 1kW. Potřebnou plochu zvětšují okna, vikýře, komíny a další nerovnosti na střeše, které je nutno obejít kvůli stínu. Obvykle přitom jde o výrazně vyšší navýšení požadavků na plochu, než je vlastní plocha prvku, protože je třeba se "trefit" s konkrétní řadou panelů. Zároveň je vhodné počítat ideálně s minimálně 60 cm po obvodu střechy, které by měly zůstat volné z hlediska bezpečného zemění a ochrany proti přepětí.

Na rovné střeše je na 1kW třeba cca 20m2 plochy. Důvodem vyššího nároku je předpokládaná instalace panelů se sklonem alespoň 20° (ideálně 33°) a následný požadavek na odstup mezi jednotlivými řadami kvůli stínu především od pozdního podzimu do časného jara.

 

POSTUP PŘI REALIZACI ...

NÁVŠTĚVNOST STRÁNEK

SOCIÁLNÍ SÍTĚ